สัปเหร่อ : Osaka Asian Film Festival
รู้จัก 新 NISA บัญชีการลงทุนพิเศษละเว้นภาษีในญี่ปุ่น
ครบรอบ 29 ปีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ฮันชิน-อาวาจิ (阪神淡路大震災)
คุมะเดะ คราดกวาดโชคลาภของคนค้าขาย(福をかき集める熊手)
โอะเซะจิเรียวริ(おせち料理)อาหารมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของชาวญี่ปุ่น
การประดับตกแต่งบ้านในวันปีใหม่ของชาวญี่ปุ่น (お正月飾り)