ยื่นคำร้องต่อวีซ่าญี่ปุ่น(在留資格)ผ่านระบบ Online

ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2022 ที่ผ่านมา เราสามารถยื่นต่อวีซ่าญี่ปุ่นหรือ ไซริวชิคะคุ (在留資格更新) ผ่านระบบ Online ได้ด้วยตนเองแล้วค่ะ ไม่ต้องไปรอคิวที่นิวกังให้เหนื่อยแล้ว 🎉

ยื่นผ่านระบบฟรี 24 ชั่วโมง !!

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. My number card บัตรแข็ง 2. ไซริวการ์ด (在留カード)
3. คอมพิวเตอร์ (ไม่รองรับ Smartphone)
4. IC card reader ที่รองรับ My Number Card
 
IC Card Reader
USB Connection, My Number Card Compatible, Compatible with Both Windows/Mac Devices

5. JPKI Client Software(Download ฟรี)
   Dowload Windows Version
   Download MAC Version
6. เอกสารสำหรับการต่อวีซ่า
ขั้นตอนการยื่นคำร้อง
1. ลงทะเบียนผู้ยื่นคำร้องในระบบ(ครั้งแรกครั้งเดียว)
   คู่มือการใช้งาน
2. กรอกข้อมูลยื่นคำร้องผ่านระบบ
   คู่มือการใช้งาน
3. แนบเอกสารจำเป็น
4. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะได้ไซริวการ์ดส่งมาทางไปรษณีย์

หน้าแรกระบบ Online
https://www.ras-immi.moj.go.jp/WC01/WCAAS010/


อื่นๆ
จริงๆ นอกเหนือจากการต่อวีซ่าแล้ว การยื่นเรื่องอื่นๆ ตามด้านล่างนี้ ก็ยังทำผ่านระบบ Online นี้ได้เช่นกันค่ะ
1. ยื่นขอ COE(在留資格認定証明書の交付申請)
2. เปลี่ยนประเภทวีซ่า(在留資格変更許可申請)
3. ขอ Re-entry(再入国許可証)
4. ขออนุญาติทำกิจกรรมนอกเหนือจากประเภทวีซ่า (資格外活動証明書の申請)

⚠️ข้อจำกัดของระบบ
1. ระบบออนไลน์ยื่นได้เฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
2. Windows PC ทำได้ง่ายกว่า MacBook
3. E-mail Address เพื่อรับการตอบกลับต้องเป็น Mailที่มี Serverในญี่ปุ่น เช่น ลงท้ายด้วย co.jp

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ข้อมูลการยื่นคำร้องผ่านระบบ Online
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html
2. ข้อมูล JPKI Client Software
https://www.jpki.go.jp/download/index.html

Post a Comment

0 Comments