เอกสารจำเป็นสำหรับการออกนอกประเทศญี่ปุ่นของผู้ที่ถือวีซ่าพำนักระยะยาว

หลายๆคนที่มาอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วถือวีซ่าระยะยาว อย่างวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน หรือ วีซ่าแต่งงาน อาจจะเคยสงสัยว่า ถ้าเรากลับไปเมืองไทย หรือไปเที่ยวนอกประเทศญี่ปุ่นระยะสั้นๆแล้ว วีซ่าที่เรามีอยู่จะขาดไหม? จะเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งได้หรือไม่? ต้องไปขอเอกสาร ขอใบอนุญาตอะไร ที่ไหน ยังไงบ้าง? Blog นี้ มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนอื่นเลยให้เราดูระยะเวลาที่จะออกนอกประเทศญี่ปุ่น เอามาพิจารณาค่ะ

ออกนอกประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 1 ปี

ในกรณีที่ออกนอกประเทศญี่ปุ่น แล้วมีแพลนที่จะกลับมาภายใน 1 ปี ก็ไม่ต้องไป ตม.(入館 นิวกัง) เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมค่ะ เพราะตั้งแต่ปี 2012 ประเทศญี่ปุ่นมีระบบใหม่ที่ชื่อว่า みなし再入国許可 (มินาชิไซนิวโคคุเคียวคะ) ที่เราสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ Immigration หรือ ตม. ที่สนามบินขาออกนอกประเทศญี่ปุ่นได้เลยค่ะ


โดยการกรอกรายละเอียดต่างๆในใบ みなし再入国出国用 ED カード(Re-entery ED Card) ในส่วนของ 再入国出国記録 EMBARKATION CARD FOR REENTRANT [DEPARTURE] (ด้านขวามือ)ให้ครบ แล้ว Check ที่ช่อง

□ 1.一時的な出国であり、再入国する予定です。(I am leaving Japan temporarily and will return)

พร้อมช่องระบุระยะเวลา 1年以内(Within one year)เพื่อแสดงเจตจำนงว่าเราจะกลับเข้ามาในญี่ปุ่นภายใน 1 ปีพร้อมกับยื่นบัตรไซริวการ์ด และพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ค่ะ เจ้าหน้าที่จะรับไป Key ข้อมูลในระบบให้เรา แล้วดึงส่วนขวาไป แล้วเย็บส่วนซ้าย 再入国入国記録 DISEMBARKATION CARD FOR REENTRANT [ARRIVAL]ติดที่พาสปอร์ตของเรา


ตอนเรากลับเข้าประเทศญี่ปุ่นก็เพียงแค่ยื่นพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล พิมพ์นิ้วมือ และถ่ายรูปก็เป็นอันเรียบร้อย แค่นี้วีซ่าของเราก็ไม่ขาดแล้วค่ะ ใบ みなし再入国出国用EDカード(Re-entery ED Card) นี้ วางอยู่ที่หน้า Immigration หรือ ตม. ที่สนามบินเลยค่ะ ถ้าเราบินบ่อยๆ ก็เก็บกลับมาไว้ที่บ้านเลยสัก2-3ใบค่ะ จะได้กรอกไปจากบ้านได้เลย
รายละเอียดเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ

ออกนอกประเทศญี่ปุ่นนานกว่า 1 ปี

ถ้าเราถือวีซ่าระยะยาวมากกว่า 1 ปี และมีแพลนจะออกนอกญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีด้วยแล้ว จำเป็นจะต้องไปทำ 再入国許可書 ไซนิวโคคุเคียวคะโช หรือใบ Re-Entry ที่ ตม. ใกล้บ้านก่อนวันเดินทางค่ะ โดย Re-entry จะมี2 แบบคือ single(ใช้ได้ครั้งเดียว)กับ multiple (ใช้ได้หลายครั้ง)และมีอายุนาน 5 ปีค่ะ

เอกสารที่ต้องเตรียมไปขอ Re-Entry ที่ ตม. มีตามด้านล่างนี้ค่ะ
1. ใบคำร้องขอทำ Re-Entry
2. พาสปอร์ต
3. ไซริวการ์ด
4. ในกรณีที่มอบหมายให้ตัวแทนมาเดินเรื่องให้ต้องมีใบมอบอำนาจด้วย
5. อากรแสตมป์ 3000เยน สำหรับRe-Entry แบบ Single หรือ 6000เยน สำหรับRe -Entry แบบ Multiple โดยติดอากรแสตมป์บนเอกสาร手数料納付書

http://officelim.com/wp-content/uploads/2016/10/sainyukokukyokasho.png

Re-Entry ขอวันเดียวก็ได้แล้วค่ะ เราจะได้ Sticker ติดลงบนพาสปอร์ต และเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลของเราลงในระบบของ ตม. ค่ะ ใครมีแผนจะออกนอกประเทศญี่ปุ่นเกิน1ปี แล้วไม่ต้องการให้วีซ่าญี่ปุ่นขาดก็อย่าลืมไปทำ Re-Entry ไว้ล่วงหน้านะคะ

ข้อมูลการขอ Re-entry จาก http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.htmlPost a Comment

0 Comments