การแจ้งเกิดและขอสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่น (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า)

น้องๆ ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่นที่เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถแจ้งเกิด ขอสัญชาติไทย และ ถือสัญชาติไทย ควบคู่ไปกับสัญชาติญี่ปุ่นได้จนถึงอายุ 20ปี เมื่ออายุครบ 20ปี ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่อนุญาตให้ถือ 2สัญชาติ ก็ต้องเลือกสละสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งค่ะ

การแจ้งเกิดและเลือกสัญชาติสามารถเดินเรื่องกับเจ้าหน้าที่นิติกรณ์ในสถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น

การแจ้งเกิดและขอสัญชาติไทยไม่มีกำหนดเวลาค่ะ ว่าจะต้องแจ้งภายในกี่วันหลังน้องเกิด จะแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ (อายุ10ปี ก็ยังแจ้งขอได้เช่นกัน)

บ้านเราอยู่ทางคันไซ ก็เลยสะดวกดำเนินการที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า ซึ่งใช้การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเชคก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จะเป็นคนโทรกลับมานัดวันเวลาเข้าไปรับสูติบัตรค่ะ

เอกสารที่จำเป็นในการแจ้งเกิดจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของคุณพ่อ คุณแม่ และของลูกค่ะ ซึ่งค่อนข้างเยอะนิดนึง และก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมเอกสารพอสมควรเลยล่ะค่ะ ลองอ่านรายละเอียดดูนะคะ

เอกสารบิดา-มารดาไทย
1. ใบคำร้อง
1-1.คำร้องนิติกรณ์ภาษาไทยตัวจริง 1 ฉบับ
1-2.คำร้องนิติกรณ์ขอสูติบัตรตัวจริง 1 ฉบับ
1-3. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิดตัวจริง 1 ฉบับ
👉🏻Download PDF

2. สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย 2 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ (เวปสถานกงสุลเขียนว่าใช้ตัวจริง แต่อนุโลมให้ใช้สำเนาได้ค่ะ)

5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ

6.สำเนาหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ

7. สำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส 2 ฉบับ

8. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก Residence card (ไซริวการ์ด 在留カード) 2 ฉบับ


เอกสารบิดา-มารดาญี่ปุ่น
1. คำร้องนิติกรณ์ภาษาญี่ปุ่นตัวจริง 1 ฉบับ
👉🏻Download PDF

2. สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ
หรือ สำเนาใบขับขี่ญี่ปุ่น 2 ฉบับ

3. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮง(戸籍謄本) ฉบับจริง 1 ชุด ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น(外務省)ไม่เกิน 3 เดือน (ตัวจริง)


เอกสารบุตร
1. หนังสือรับรองการแจ้งเกิด หรือชุทเซโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช (出生届記載事項証明書) ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น หรือกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น(法務局) ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น(外務省)ไม่เกิน 3 เดือน (ตัวจริง)

⚠️เอกสารตัวนี้คนญี่ปุ่นที่เขตมักจะเข้าใจผิดเวลาเราไปขอค่ะ เพราะทางราชการญี่ปุ่นไม่ใช้เอกสารชุทเซโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช (出生届記載事項証明書) ในการทำเรื่องกับราชการ ก็เลยจะออก จุริโชเมโช (受理証明書) มาให้แทน ❌ ซึ่งไม่สามารถนำไปแจ้งเกิดได้นะคะ เพราะในใบสูติบัตรจะต้องลงชื่อโรงพยาบาลที่เด็กเกิด พร้อมทั้งชื่อผู้ทำคลอดด้วย ข้อมูลนี้จะมีแค่ใน เอกสารชุทเซโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช (出生届記載事項証明書) ค่ะ

⚠️ความยุ่งยากของการขอเอกสารตัวนี้อีกอย่างคือ ถ้าเราไม่ได้แจ้งเกิดทันที แต่ทิ้งช่วงเวลาไว้หลายปีแล้วมีการย้ายที่อยู่ไปจังหวัดอื่น เราก็ต้องกลับไปขอที่สำนักงานเขต หรือ กระทรวงยุติธรรมในจังหวัดที่แจ้งเกิดลูกค่ะ ให้โทรสอบถามที่เขตก่อนว่าเอกสารตัวนี้ทางเขตยังเก็บอยู่ไหม หรือส่งไปเก็บที่กระทรวงยุติธรรมแล้ว

2. คำแปลภาษาไทยของหนังสือรับรองการเกิด (ชุทเซโทโดเกะคิไซจิโคโชเมโช 出生届届記載事項証明書) ตัวจริง + พร้อมค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร ในข้อ 1. และข้อ 2. จำนวน 4,000 เยน  
👉🏻 สามารถแปลเองได้โดยอ้างอิงจากตัวอย่างของทางสถานกงสุลค่ะ

3. รูปถ่าย ถ่ายรวมกัน 3 คน และเห็นหน้าทุกคนชัดเจน 1 รูป (ตัวจริง)

4.ในกรณีที่เคยแจ้งเกิดบุตรและมีสูติบัตรไทยมาก่อนหน้านี้ ให้แนบสำเนาสูติบัตรของบุตรคนก่อนหน้าด้วย (เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการสะกดคำให้ตรงกันกับสูติบัตรที่ออกให้ก่อนหน้าค่ะ)


ในกรณีแจ้งเกิดกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า เมื่อเตรียมเอกสารข้างต้นครบแล้วสามารถส่งเอกสารไปทาง email : rtcgosaka.consularsection@gmail.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ได้ค่ะ

เอกสารที่จะส่งไปรษณีย์ให้ส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ
Royal Thai Consulate – General, Osaka
(Consular Section)
1F Bangkok Bank Bldg.
1-9-16 Kyutaro-machi,
Chuo-ku, Osaka 541-0056


หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาและส่ง Draft ของใบสูติบัตรมาให้เราตรวจสอบความถูกต้องค่ะ

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก็จะมีการนัดหมายวันเวลาเพื่อเข้าไปรับสูติบัตรที่สถานกงสุลต่อไปค่ะ และถ้าต้องการทำพาสปอร์ตให้ลูกด้วย ก็สามารถส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์พร้อมกับเอกสารการแจ้งเกิดได้เลยค่ะ เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบและนัดวันเข้าไปทำพาสปอร์ตให้ตรงกับวันรับสูติบัตร

รายละเอียดอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้าค่ะ
http://www.thaiconsulate.jp/th/passport_0/

ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เช่นกันที่
Tel: 06-6262-9226 ,06-6262-9227
(เวลารับโทรศัพท์ 15.30 น. - 17.30 น.)
Fax: 06-6262-9228

หมายเหตุ ถ้าถือพาสปอร์ต2 เล่ม เวลาเข้า-ออกประเทศไทยให้ยื่นพาสปอร์ตไทย เข้า-ออกญี่ปุ่นยื่นพาสปอร์ตญี่ปุ่นค่ะPost a Comment

0 Comments