นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณผู้อ่านให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณผู้อ่านเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณผู้อ่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด คุณผู้อ่านมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณผู้อ่านเอง เช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณผู้อ่านได้ไม่ว่าทางใด

คุ้กกี้ของโฆษณา Google และ บุคคลที่สาม

  • Google ใช้คุกกี้เพื่อช่วยแสดงโฆษณาที่ Google แสดงบนเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์ เช่น เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google หรือเว็บไซต์ที่เข้าร่วมเครือข่ายโฆษณาที่ผ่านการรับรองจาก Google เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์ของ Google อาจมีการบันทึกคุกกี้ไว้บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ปลายทางนั้น
  • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามรวมถึง Google มีการใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาตามการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณผู้อ่านหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผ่านมาของคุณผู้อ่าน
  • การใช้คุกกี้ของโฆษณาทำให้ Google และสามารถแสดงโฆษณาต่อคุณผู้อ่านตามการเข้าชมเว็บไซต์ที่คุณเป็นเจ้าของ และ/หรือเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ต
  • คุณผู้อ่านสามารถเลือกไม่ใช้การใช้งานคุกกี้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามสำหรับการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้โดยไปที่ www.aboutads.info
  • หากคุณผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ได้ที่ https://policies.google.com/privacy?hl=th

Post a Comment

0 Comments