เอกสารการขอวีซ่าถาวร หรือ เอจูเก็ง ฉบับอัพเดท


เมื่อปีที่แล้วแอดมินได้มาแชร์ประสบการณ์ การเตรียมเอกสารและการยื่นขอเอจูเก็ง หรือ วีซ่าถาวรด้วยตนเองไปแล้วนะคะ แล้วเมื่อวันก่อนแอดมินไป Immigration หรือ นิวกัง กับเพื่อนมาเลยเพิ่งรู้ว่ามีการอัพเดทเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเพิ่มเติมค่ะ ซึ่งก็ชวนมึนงงมากขึ้นไปอีก1-2 เลเวล เอกสารที่เพิ่มเติมมาก็จะเน้นไปในส่วนของการยืนยันการชำระภาษี การชำระเนงคิน และ ประกันสุขภาพว่าครบถ้วนในระยะ 2-3 ปีนี้ไหมนั่นเองค่ะ (เอกสารหัวข้อที่ 6,7 และ11)

🇯🇵สำหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่น หรือ แต่งงานกับผู้ที่มี Permanent Resident ในญี่ปุ่น แล้วได้รับวีซ่าผู้ติดตาม หรือ 配偶者ビザ นะคะ สามารถทำเรื่องขอยื่นสิทธิ์การอยู่อาศัยถาวร(เอจูเก็ง 永住権)ในญี่ปุ่นได้ เมื่อคุณแต่งงานครบ3 ปี และอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นครบ1 ปีค่ะ (โดยวีซ่าที่ถืออยู่ต้องเป็นประเภท 3ปี หรือ 5ปี)

🈸โดยเราสามารถไปยื่นขอเอจูเก็งแยกกับการต่อวีซ่า 1-3-5 ปี โดยไม่ต้องรอวีซ่าหมดแล้วค่อยไปยื่นนะคะ หรือ จะยื่นขอพร้อมกันตอนต่อวีซ่าก็ทำได้เช่นกันค่ะ

🗂ส่วนเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอเอจูเก็งมีตามด้านล่างนี้ เตรียมให้พร้อมแล้วก็ไปยื่นได้ค่ะ

1.ใบคำร้องยื่นขอวีซ่าDownload จากอินเตอร์เนท หรือ ไปรับแล้วเขียนที่ Immigration (นิวกัง 入管)

2.รูปถ่าย 3*4 cm (แบบเห็นหน้าชัดๆ พื้นหลังสีพื้น ถ่ายไม่เกิน3 เดือน)

3.ใบแสดงความสัมพันธ์กับสามีหรือภรรยา เรียกว่าโคะเซกิโทฮง 戸籍謄本 1ฉบับ ขอจากเขตที่เราอาศัยอยู่ สำหรับคู่สมรสที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นให้ยื่นใบคำคัญการสมรสที่ขอจากประเทศตนเองแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย

4.ใบแสดงสมาชิกในครอบครัวของผู้สมัคร เรียกว่า เซะไทจูมินเฮียว 世帯住民票 1ฉบับ ขอจากเขตที่เราอาศัยอยู่

5.ใบรับรองการทำงานของผู้สมัครหรือคู่สมรส ถ้าทำงานทั้งคู่ ก็เตรียมของทั้ง2คน ยื่นให้ไปหมดเลยค่ะ
5.1 กรณีทำงานบริษัท ให้ยื่นไซเซะกิโชเมโช 在籍証明書 1 ฉบับ ขอจากบริษัทที่ทำงานค่ะ
5.2 กรณีมีกิจการของตัวเอง ให้ยื่น คะคุเทชินโคคุโช 確定申告書 1 ฉบับ(copy)
5.3 กรณีอื่นๆ ให้ยื่นเอกสารเขียนชี้แจงรายละเอียดเป็น free format ค่ะ


6.ใบยืนยันการจ่ายภาษีภายในระยะเวลา 3 ปีล่าสุดของผู้ขอและคู่สมรส
6.1 เก็นเซนโชชูเฮียว 源泉徴収票 เป็นใบรับรองการจ่ายภาษีเงินได้หรือ โชโทคุเซ 所得税 ได้จากบริษัทตอนต้นปี
6.2 โนเซโชเมโช 納税証明書 เป็นใบรับรองการจ่ายภาษีเขต จูมิงเซ 住民税 1 ฉบับ ขอจากเขตที่เราอาศัย
6.3 อื่นๆ เช่น บัญชีธนาคารที่มีการตัดเงินจ่ายภาษี เป็นต้น

7. เอกสารยืนยันการชำระเน็งคิน และประกันสุขภาพของรัฐบาลเป็นระยะเวลา 2ปี ทั้งของผู้สมัครและคู่สมรส
7.1 เอกสารยืนยันการชำระเนงคิน ในระยะเวลา 2 ปี
-> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนงคินในญี่ปุ่น
     7.1.1 โคคุมินเน็งคินโฮเก็งเรียวเรียวชูโชะ 国民年金保険料領収書 หรือ ใบเสร็จยืนยันการชำระเงินเน็งคินติดต่อกัน 2 ปี(Copy) ถ้ายื่นข้อนี้ได้ก็ไม่ต้องยื่นเอกสาร 7.1.2 และ 7.1.3 ค่ะ
     7.1.2 เนงคินเทคิบิน ねんきん定期便 ที่มีข้อมูลการชำระเนงคินทั้งหมด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0570-058-555 (ภาษาญี่ปุ่น)
     7.1.3 Printหน้าจอ 「各月の年金記録」บันทึกการจ่ายเนงคินทุกเดือน จากเวปไซต์ NenkinNet
 http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

7.2 เอกสารยืนยันการชำระค่าประกันสุขภาพของรัฐบาล ในระยะเวลา 2 ปี
-> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประกันการรักษาพยาบาลในญี่ปุ่น
     7.2.1 Copy หน้าบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ โคคุมินเคงโคโฮะเก็งฮิโฮเก็งชะโช 国民健康保険被保険者証 ※กรณีที่เข้าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
     7.2.2 Copy หน้าบัตรประกันสุขภาพ เคงโคโฮะเก็งฮิโฮเก็งชะโช 健康保険被保険者証 ※กรณีที่เข้าระบบประกันสุขภาพของบริษัทที่มีระบบประกันสุขภาพ
     7.2.3 Copy เอกสารการยืนยันการชำระประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะเวลา 2 ปีล่าสุด 国民健康保険料(税)納付証明書(写し)
     7.2.4 Copy ใบเสร็จยืนยันการชำระประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะเวลา 2 ปีล่าสุด 国民健康保険料(税)領収書(写し)

7.3 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของบริษัทที่มีระบบประกันสุขภาพและเนงคิน ให้เตรียมเอกสารยืนกันการชำระเนงคิน และประกันสุขภาพรัฐของบริษัทเพิ่มจากข้อ 7.2.1 ด้วยค่ะ ใช้เอกสารยืนยันระยะเวลา 2ปีล่าสุด โดยสามารถยื่นขอเอกสารรับรองได้จากเวปไซต์ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html

8.พาสปอร์ตของผู้สมัคร

9.ไซริวการ์ด 在留カードของผู้สมัคร

10.เอกสารค้ำประกันหรือเอกสารรับรอง มิโมโตะโฮโชโช 身元保証書 เอกสารนี้ Download จาก Internet หรือ รับจาก Immigration มากรอก ได้ค่ะ(ส่วนมากก็จะให้สามีตัวเองรับรอง)

11.เรซูเม่ 履歴書 ตัวนี้เป็นตารางให้เขียนประวัติเราคร่าวๆค่ะ ขนาดประมาณ 1 หน้า A4 ในเวปไซต์ไม่เห็นที่ให้ดาวโหลดนะคะ แต่พอไปถึงตม. เจ้าหน้าที่แจกมาให้เขียนด้วยค่ะ พร้อมตัวอย่าง

12.หนังสือรับทราบ 了解書 สามารถ Download หรือรับได้ที่นิวกัง

📚เนื่องจากแอดมินแต่งงานแล้วยังทำงานอยู่ที่เมืองไทยไม่ยอมย้ายมาญี่ปุ่น ก็เลยทำให้มีระยะเวลาในชีวิตแต่งงานนานค่ะ พอย้ายมาญี่ปุ่นได้สัก 1-1.5 ปี ก็เข้าเงื่อนไขการขอเอจูเก็งนี้แล้ว ก็เลยไปสมัครไว้เลยโดยวีซ่าติดตามคู่สมรสของเดิมยังเหลือระยะเวลาอีก1.5 ปี

📝ตอนแอดมินไปยื่น แอดมินไปรับเอกสารใบสมัครที่กรมการตรวจคนเข้าเมืองหรือ นิวกัง กรอกข้อมูลแล้วก็ยื่นพร้อมเอกสารทั้งหมด แต่ก็ยังขาดเอกสารของสามีบางตัว กับเอกสารค้ำประกันค่ะ ก็เลยยื่นเท่าที่มีไปแล้วก็ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามหลังค่ะ (ตอนที่แอดมินยื่นเอกสารยังไม่ต้องยื่นเอกสารส่วนของเน็งคินและประกันสุขภาพ)

📲หลังจากที่แอดมินยื่นเอกสาร และส่งเอกสารที่จำเป็นตามไปจนครบ แอดมินได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ครั้งนึงค่ะ ถามว่าออกนอกประเทศญี่ปุ่นครึ่งปีไปทำอะไร ซึ่งตอนนั้นแอดมินกลับไปทำงานที่เมืองไทยก็แจ้งไปตามตรงว่าไปทำงาน แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็วางสายไป หลังจากนั้นสัก 2 เดือนก็ได้รับไปรษณียบัตรให้นำพาสปอร์ตและไซริวการ์ด พร้อมเตรียมเงินซื้ออากรแสตมป์ 8000 เยน เพื่อรับเอจูเก็ง หรือ Permanent Resident

💳ทางเจ้าหน้าที่จะทำไซริวการ์ดใบใหม่ให้เราเลยในวันที่เราไปรับเอจูเก็ง และบัตรมีอายุ7 ปี และต้องไปต่ออายุเมื่อบัตรใกล้หมดค่ะ

🔖และในกรณีที่เรามีแผนจะออกนอกญี่ปุ่นเกิน1ปี อย่าลืมทำ Re-entry หรือ ไซนิวโคคุเคียวคะ 再入国許可 ด้วยนะคะ เอจูเก็งจะได้ไม่ขาด โดย Re-entry มี2แบบ คือ Single กับ Multiple ค่ะ


ปล1.เอจูเก็ง หรือ Permanent Resident เป็นแค่สิทธิ์การอยู่อาศัยตลอดชีพ ไม่ใช่การเปลี่ยนสัญชาติญี่ปุ่นนะคะ ไม่ถือเป็นพลเมืองชาวญี่ปุ่น และเราจะไม่ได้พาสปอร์ตญี่ปุ่นค่ะ
ปล2.การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่กรมการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งจะไม่เหมือนกันทุกกรณี เป็นแบบ Case by Case นะคะ

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html


Post a Comment

0 Comments