⚠️ขอความร่วมมือเรื่องการนำเข้าเนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าประเทศญี่ปุ่น


⚠️กรมเฝ้าระวังโรคระบาดหรือ MAFF ของญี่ปุ่นขอความร่วมมือเรื่องการนำเข้าเนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดการขอความร่วมมือ❌ก่อนหน้านี้แอดมินเคยเอาเรื่องเกี่ยวกับการห้ามนำผลไม้สดเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยไม่มีใบรับรองกันไปแล้วนะคะ และสิ่งที่แอดมินเข้าใจผิดมาโดยตลอดคือ สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ที่แปรรูป ผ่านความร้อน ปรุงสุกแล้วอย่างหมูแผ่น หมูหยอง ไก่หยอง อะไรพวกนี้จะนำเข้าญี่ปุ่นมาได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย

❌แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย ทางกรมเฝ้าระวังโรคระบาดออกประกาศและขอความร่วมมือห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ทุกประเภทเช่นกัน เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากหลายประเทศเกิดโรคทางปศุสัตว์ขึ้น อย่างเช่น โรควัวบ้า อหิวาตกโรคในหมู หรือไข้หวัดนก เป็นต้นค่ะ

สินค้าประเภทเนื้อสัตว์จะแบ่งได้2 แบบคือ แบบห้ามนำเข้าอย่างเด็ดขาด และ นำเข้าได้ถ้ามีใบรับรอง(แต่ยุ่งยากมาก ไม่เอามาจะดีที่สุดค่ะ 555)

❌สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ที่ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดทุกกรณี จะพิจารณาจากประเภทของเนื้อสัตว์นั้นและ ประเทศที่ต้นทางค่ะ เช่น กรณีเนื้อสัตว์ที่มีกีบเท้า(หมู วัว ควาย แกะ แพะ กวาง) ถ้าประเทศต้นทางเคยมีการพบโรควัวบ้า อหิวาตกโรคในหมู นอกจากนั้นก็จะมีเนื้อสัตว์ปีกที่ประเทศต้นทางมีการพบโรคไข้หวัดนก ก็จะจัดเป็นสินค้าประเภทที่ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดแม้ว่าจะปรุงสุก ซีลถุงอย่างดี หรือมีใบรับรองก็ตาม

⚠️สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ที่นำเข้าได้ถ้ามีใบรับรอง คือเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มาจากประเทศที่มีการค้นพบโรคระบาดในสัตว์ (ตามที่ Maff ประกาศ) แต่การขอใบรับรองนั้น ต้องมีต้ังแต่การเลี้ยงดู การฉีดวัคซีน ไปจนถึงกรรมวิธีการปรุงสุก หรือแปรรูป ซึ่งยุ่งยากมากในการเตรียมเอกสารรับรองเหล่านี้

ตรวจเชครายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html

🐷ในกรณีของแอดมินเอง จะมีหมูหยองเจ้าประจำซื้อที่ตลาดคลองเตย แปรรูปซีลถุงอย่างดี และ เนื้อหมูจากไทยอยู่ในประเภทที่มีใบรับรองก็สามารถนำเข้าได้ แต่แอดมินคงไม่สามารถขอใบรับรองจากร้านประจำในตลาดได้เช่นกัน ก็คงต้องตัดใจแล้วล่ะค่ะ 😭 (เวลาป่วยข้าวต้มหมูหยองคือสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตเลยเนี่ย)

🐟สัตว์น้ำบางประเภทก็เข้าข่ายที่จะต้องขอใบรับรองเพื่อการนำเข้าเช่นกันค่ะ

⚠️หากฝ่าฝืนนอกจากจะถูกยึดของแล้วอาจจะโดนจับดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะ เช่น การเสียค่าปรับ และจำคุก

⚠️ข้อควรระวังในการนำเนื้อสัตว์จากญี่ปุ่นกลับไปเป็นของฝาก
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/export_meat_th.html

อ่านรายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาไทย
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/bring_meat_th.html

Post a Comment

0 Comments