กฎเกณฑ์3เดือน(มาตรา107-2) ของการใช้ใบขับขี่สากลในญี่ปุ่น สำหรับผู้ถือวีซ่าระยะยาวอย่างวีซ่าคู่สมรส วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน🚃ถึงแม้ว่าการเดินทางโดยรถไฟ รถประจำทางในญี่ปุ่นจะค่อนข้างครอบคลุมการเดินทางในชีวิตประจำวันของแม่บ้าน หรือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะ แต่ในบางพื้นที่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางอยู่แต่ก่อนแอดมินเคยเข้าใจผิดว่าถ้าเราถือวีซ่าพำนักในญี่ปุ่นระยะยาวอย่างวีซ่าคู่สมรส วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียนแล้วเราจะไม่สามารถใช้ใบขับขี่สากลได้ แต่จริงๆแล้ว สามารถใช้ได้ภายใต้เงื่อนไข2 ข้อค่ะ

1. ใบขับขี่สากลจะใช้ได้ 1 ปีหลังจากเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น (ภายในอายุการใช้งานของใบขับขี่)

2.ใบขับขี่สากลนั้นต้องไม่ผิดกฎหมายมาตรา107-2 หรือกฎเกณฑ์3เดือน

😅อ่านมาถึงตรงนี้ ก็คงมีคำถามเกิดขึ้นนะคะว่า กฎเกณฑ์3เดือนคืออะไร?

กฎเกณฑ์3 เดือนนี้ มีขอกำหนดอยู่ว่าใบขับขี่สากลจะใช้ในญี่ปุ่นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ถือใบขับขี่จะต้องมีระยะเวลาพำนักอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา3เดือน

✨อย่างนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่น ใบขับขี่สากลที่นำมาจากประเทศไทยนั้นสามารถนำมาใช้ขับรถในประเทศญี่ปุ่นได้เลยอย่างถูกกฎหมายค่ะ

แต่สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่างวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าคู่สมรสนั้น ใบขับขี่สากลจะใช้ได้เมื่อย้ายเข้ามาอยู่ญี่ปุ่นปีแรก และถ้าใบขับขี่หมดอายุ แล้วกลับไปขอใบขับขี่สากลใหม่นั้น จะใช้ได้อีกก็ต่อเมื่อมีการออกนอกประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องยาว 3 เดือนค่ะ

🚗ซึ่งถ้าเราติดภาระกิจไม่สามารถออกนอกประเทศญี่ปุ่นได้นาน3เดือน และมีความจำเป็นจะต้องขับรถในประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องทำใบขับขี่ญี่ปุ่นค่ะ
🚙ซึ่งการทำใบขับขี่ญี่ปุ่นนั้นสำหรับชาวต่างชาติมี2 วิธี


 • 1. กรณีไม่มีขับขี่ไทย ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนสอนขับรถ และไปสอบใบขับขี่
 • 2. กรณีมีใบขับขี่ไทย นำใบขับขี่ไทยไปยื่นขอทำการสอบเทียบได้ เรียกว่า ไกโคคุเมงเคียวคิริกาเอะ (外国運転免許切り替え)


 • 🚗ซึ่งแอดมินเองก็มีประสบการณ์การเอาใบขับขี่ไทยมาสอบเทียบแบบที่2 เมื่อนานมาแล้วค่ะ ไว้ถ้ามีเวลาจะมารื้อฟื้น หรือ เอาประสบการณ์จากแอดมินท่านอื่นมาแชร์กันนะคะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  กฎเกณฑ์3เดือน(มาตรา107-2) ของการใช้ใบขับขี่สากลในญี่ปุ่น

  การขอใบขับขี่สากล
  https://www.dlt.go.th/th/driving-license/view.php?_did=90


  Post a Comment

  0 Comments