การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นออนไลน์

อีกสัปดาห์เดียวก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม. กันแล้วนะคะ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าคนกทม.ที่ไกลบ้านอย่างเราไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 😓

📣ผู้ที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม. มีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งค่ะ ซึ่งสามารถแจ้งผ่านทางเวปไซต์ หรือ แอพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์” ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม และ 23-30 พฤษภาคม)

👌🏻เตรียมบัตรประชาชนไทยไว้ในมือแล้วไปแจ้งกันค่ะ

▪️ตรวจสอบว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้หรือไม่ที่เวปไซต์สำนักบริหารการทะเบียน
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/

▪️ถ้ามีสิทธิ์ก็มาแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านทางเวปไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

⚠️อย่าลืมแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งนะคะ ไม่เช่นนั้นอาจจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นระยะเวลาถึง 2 ปีค่ะ

นอกจากนี้ ผู้ที่มีเหตุจำเป็นตามด้านล่างนี้ ก็สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เช่นกัน

▫️มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกล
▫️เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
▫️เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
▫️พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
▫️ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
▫️เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการท้องถิ่นกำหนด

ใครที่อยู่กรุงเทพ และมีสิทธิเลือกตั้งก็อย่าลืมไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกผู้สมัครที่ชอบผู้สมัครที่ใช่ให้มาบริหารกรุงเทพให้น่าอยู่นะคะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/politics/news-929401


Post a Comment

0 Comments